Hoe te werken met Word

De Microsoft Word-applicatie is een multifunctioneel hulpmiddel voor het werken met tekst. Helaas gebruiken veel gebruikers deze krachtige documentverwerkingstool alleen als een analoog van een typemachine. Als gevolg van deze veronachtzaming van de rijke functionaliteit van MS Word, ontstaan er veel onaangename situaties. Veel mensen zijn bijvoorbeeld bekend met het probleem wanneer onjuist opgemaakte tekst op papier er volledig anders uitzag dan op het scherm van de monitor. Ondanks het feit dat er veel mogelijkheden zijn voor deze toepassing, voor succesvol werk ermee, is het voldoende om slechts enkele basisfuncties te bestuderen en de rest om te begrijpen waar nodig.
Hoe paginanummers toevoegen in Word
Een pagina verwijderen in Word
Hoe maak je een inhoudsopgave in Word
Hoe tabel maken in Word
Hoe tekst spiegelen in Word
Hoe een frame in Word in te voegen

Hoe paginanummers toevoegen in Word

De nummering van pagina’s in Word is eenvoudig. Deze taak veroorzaakt in de regel geen problemen, zelfs niet voor beginnende gebruikers. Om de vellen van het document te nummeren, open je het tabblad “Insert” van het MS Word-hoofdmenu. Op dit tabblad moet je het “Header & Footer” -blok vinden en daarin “Page number” selecteren.Voeg paginanummers in Word
Met het vervolgkeuzemenu kunt u opgeven op welk deel van de pagina het paginanummer zich bevindt. Paginanummers invoegen Word
Het kan bovenaan de pagina worden geplaatst, onderaan, in de marges van het blad en op de opgegeven locatie. In het laatste geval plaatst u de cursor in het gedeelte van de pagina waar het nummer zal worden gevonden en selecteert u het item “Page Number” in het menu van het gedeelte “Current Position”. Nadat het uiterlijk van het paginanummer is geselecteerd, wordt het afgedrukt in het gedeelte van het blad waar de muisaanwijzer was geplaatst.

In de cursustekst of abstracts is de titelpagina meestal niet genummerd. In dit geval is het vereist dat de paginanummering begint bij het tweede blad van het document. Dit gebeurt als volgt.

 1. Ga op het tabblad “Insert” naar het gedeelte “Header & Footer”, klik op het pictogram “Page Number” en selecteer “Format Page Numbers…” in het vervolgkeuzemenu.Microsoft Word voegt paginanummers
 2. In het venster dat verschijnt om het paginanummer te selecteren, markeert u de sectie “Start at …” en geeft u nummer 2 op als het eerste blad van het document moet worden uitgesloten van de nummering.Paginanummers invoegen in Word Nadat u op de knop “OK” hebt geklikt, worden alle andere bladen automatisch genummerd.

Evenzo kunt u de nummering plaatsen, te beginnen met een vel van het document. In hetzelfde venster kunt u tekens selecteren om de paginanummering weer te geven. Het kunnen cijfers, letters, Romeinse cijfers, enzovoort zijn.

Als na de bovenstaande manipulaties een koptekststrip op de documentpagina verschijnt, kunt u deze sluiten door op de knop “Close Header and Footer” te klikken, zoals weergegeven in de afbeelding.Paginanummers invoegen Word

Een pagina verwijderen in Word

Over het algemeen volstaat het om alle lege regels in MS Word te verwijderen om een lege pagina in MS Word te verwijderen. Dit is zo gedaan.

 1. Klik in het hoofdmenu van MS Word op het pictogram om de verborgen tekens weer te geven. Hoe een pagina in Word te verwijderen
 2. Selecteer alle besturingstekens (inclusief pagina-eindtekens) met de muis en druk op de knop “Delete” of gebruik hiervoor de knop “Backspace”.Hoe blanco pagina in Word te verwijderen

Nadat al deze besturingstekens zijn verwijderd, wordt een leeg blad van de pagina verwijderd.

Wat als ik de pagina met de tekst moet verwijderen? U kunt eenvoudig alle tekst op het blad selecteren en op de knop “Delete” klikken. Maar er is een meer elegante en effectieve manier om dergelijke pagina’s te verwijderen. Het wordt aanbevolen om het te gebruiken voor documenten met een groot aantal pagina’s. Er is bijvoorbeeld een samenvatting van 320 bladen. Het is noodzakelijk om 120, 255 en 298 pagina’s te verwijderen. Als u de bovenstaande methode gebruikt, moet u de tekst naar 120 pagina’s schuiven, alle tekens op de pagina selecteren met een muis, ze verwijderen en vervolgens bladeren naar 255 pagina’s enzovoort.

Om het sneller en efficiënter te doen, klikt u op het tabblad “Home” op de knop “Find”. In het venster “Find and Replace” dat verschijnt, klikt u op het tabblad “Go To” en selecteert u het overgangsobject “Page”. Voer in het veld Paginanummer het nummer in van de pagina die u wilt verwijderen en klik op de knop “Next”.Hoe een pagina in Microsoft Word te verwijderen Hierna verschijnt de gespecificeerde pagina op het scherm. Het is niet nodig om vanaf het begin door het hele document te bladeren.

Sluit het venster “Find and Replace” niet. Typ \page in het veld Paginanummer. Hiermee wordt de volledige inhoud van de pagina gemarkeerd. Klik op de knop “Next”.
Na het markeren van de pagina-inhoud, sluit u het zoekvak en klikt u op de knop “Remove”. Herhaal de bovenstaande procedures voor de resterende pagina’s van het document dat moet worden verwijderd. Dit bespaart veel tijd die wordt besteed aan het verwijderen van onnodige vellen.

Hoe maak je een inhoudsopgave in Word

Het lijkt erop dat het makkelijker zou kunnen zijn? Voor dit doel volstaat het om alle koppen van secties en subsecties van het document op een afzonderlijk blad te printen en de paginanummers na verschillende spaties op te geven. Tegelijkertijd heeft deze methode meer tekortkomingen dan verdiensten. De inhoudsopgave blijkt ongelijk te zijn. Als u het paginanummer van een van de secties wijzigt, moet u de resterende paginanummers handmatig wijzigen. En dit is niet de volledige lijst met problemen die optreden wanneer u handmatig een inhoudsopgave maakt.

Het is veel handiger om de ingebouwde MS Word-tools te gebruiken om een inhoudsopgave te maken. Dit is een zeer snelle en handige methode, waarin alle items van de inhoudsopgave en paginanummering automatisch worden ingevoegd.

 1. Plaats de nummering van de pagina’s in het document, zoals hierboven beschreven.
 2. Selecteer voor elke sectie en subsectie van het document de stijl “Heading” in het paneel “Styles”. Als u partities wilt opmaken, selecteert u de stijl “Heading 1” om de subsecties “Heading 2” op te maken, enzovoort.Hoe de inhoudsopgave in Word te maken
 3. Plaats de cursor op de plaats waar de inhoudsopgave zal worden geplaatst. Bijvoorbeeld helemaal aan het begin van het document. Ga in het hoofdmenu van MS Word naar het tabblad “References” en open het item “Table of Contents”. Selecteer het gewenste type inhoudsopgave door erop te klikken met de muis.Hoe een inhoudsopgave te maken op Word
 4. Op de plaats waar de muisaanwijzer zich bevond, verschijnt de inhoudsopgave van het document. Als u het op een apart blad wilt plaatsen, voegt u een pagina-einde in aan het einde van de inhoudsopgave.

Als u niet tevreden bent met de stijl van de titel, bijvoorbeeld de lettergrootte of het lettertype, kan dit eenvoudig worden verholpen. Om dit te doen, klikt u met de rechtermuisknop op de kopstijl in het hoofdmenu van Word en selecteert u “Edit”.Hoe de inhoudsopgave in MS Word te maken Hier kunt u het lettertype, de grootte en nog veel meer wijzigen.

Met deze methode voor het maken van een inhoudsopgave worden alle wijzigingen automatisch gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een titel toevoegen, wijzigen of verwijderen en vervolgens de inhoudsopgave bijwerken zonder iets handmatig te corrigeren. Om dit te doen, gaat u naar het tabblad “References” van het hoofdmenu van Word en klikt u op “Update entire Table”. In het venster dat verschijnt, kunt u kiezen welke wijzigingen in de inhoudsopgave moeten worden aangebracht.Hoe een inhoudsopgave te maken in Microsoft Word

Hoe tabel maken in Word

Tabellen kunnen niet alleen in de MS Excel-toepassing worden gedaan, maar ook in MS Word. Hoewel ze natuurlijk niet zo’n krachtige functionaliteit in het Woord hebben. Ze zijn voornamelijk ontworpen om de informatie te structureren en de weergegeven gegevens beter zichtbaar te maken. In Word zijn er verschillende manieren om tabellen te maken.

 1. Automatische tabelinvoeging. Het wordt eenvoudig met de muis in de gegeven tafelsjabloon getekend. Klik op het tabblad “Insert” op het item “Table” en selecteer het gewenste aantal rijen en kolommen met de muis. Tegelijkertijd met dit proces wordt de opgegeven tabel weergegeven op de door u opgegeven plaats.Hoe een tafel te maken in Word Dit is een erg handige en snelle manier. Maar wat als het aantal rijen of kolommen groter is dan de afbeelding met de tabel toestaat?
 2. Voeg een tabel in volgens zijn parameters. Ga op hetzelfde tabblad “Insert” naar “Table” en klik op de link “Insert Table”.Hoe een tafel te maken op Word Geef in het venster dat wordt weergegeven het aantal rijen en kolommen van de tabel op, evenals andere parameters. Klik op OK. Hoe een tabel te maken in Microsoft Word
 3. Het tekenen van een tabel lijkt op de manier waarop het in Paint wordt gedaan. Deze functie wordt zelden gebruikt door Word, maar soms is het gebruik ervan gerechtvaardigd, bijvoorbeeld als u een tabel wilt invoegen met cellen van verschillende hoogten en breedten. Ga hiervoor naar het gedeelte “Table” en selecteer “Draw Table”. Hoe een tabel maken op Microsoft Word In plaats van een markering verschijnt een potloodafbeelding op het scherm. Het tekent de buitengrenzen van de tabel en vervolgens worden de kolommen en cellen van de gewenste configuratie erin weergegeven. Om de tekenmodus te verlaten, drukt u op de Esc-toets.
 4. Voeg een Excel-spreadsheet in. Tabellen, die op deze manier worden uitgevoerd, hebben alle functionaliteit van Excel-tabellen. Dit is erg handig in gevallen waarin u niet alleen gegevens in de vorm van een tabel moet weergeven, maar ook een aantal berekeningen met hen kunt maken. Hoe maak ik een tabel in Word Als u deze methode wilt gebruiken in het venster Tabel invoegen, klikt u op de koppeling “Excel Spreadsheet” en volgt u vervolgens alle stappen in de tabel in dezelfde volgorde als in MS Excel. Druk op Esc om de modus te verlaten.
 5. Quick tables. Dit is een erg handige en snelle manier om tabellen te maken op basis van reeds bruikbare sjablonen. Om het te gebruiken, gaat u naar het item “Quick tables” en selecteert u de kant-en-klare sjabloon. Hoe maak je een tabel in MS Word De tabel die met deze methode is gemaakt, kan op basis van uw vereisten worden gewijzigd.

Elk van deze methoden is vrij effectief en handig bij het maken van tabellen. U hoeft alleen maar de optimale methode te kiezen voor het maken van een specifieke tabel.

Hoe tekst spiegelen in Word

Soms is het nodig om niet alle tekst op het blad te draaien, maar slechts een deel ervan of een enkel woord. Zoals gebruikelijk zijn er verschillende manieren om dit te doen.

 1. Maak een woord of een deel van de tekst in de vorm van een inscriptie. Om dit te doen, gaat u naar het vak “Insert” van het MS Word-hoofdmenu, selecteert u het blok “Shapes” en klikt u op de knop “Caption” erin.Hoe een tekstvakje in Word te spiegelen Daarna moet de cursor het gebied tekenen waar de geroteerde tekst zich bevindt. Hierdoor wordt het tabblad “Format” automatisch geopend. Klik in de linkerbovenhoek op de knop “Text Direction”, stel de richting in die u nodig hebt en typ de tekst.
 2. Gebruik van tabellen. Ga naar het tabblad “Insert”, selecteer het gedeelte “Table” en maak de tabel uit één cel. Typ het juiste woord of de juiste woordgroep in de cel. Ga naar het tabblad “Layout” en klik op de knop “Text Direction”.Tekst omdraaien in Microsoft Word 2007 Vergeet niet de randen van de cel te verwijderen zodat de geroteerde tekst er natuurlijk uitziet. Om dit te doen, klikt u op de cel, selecteert u het gedeelte “Borders and Shading” en stelt u het randtype “No” in.

Er zijn andere manieren om de tekst in Word te zetten, maar ze worden zelden en minder efficiënt gebruikt.

Hoe een frame in Word in te voegen

Kaders in Word worden in twee gevallen gebruikt – wanneer u een deel van de tekst in het kader wilt omsluiten en wanneer u de pagina moet omcirkelen. Een beroerte kan van alle kanten of alleen bij sommige zijn.

 1. Een kader rond de tekst. Eerst en vooral moet u het deel van de tekst selecteren dat met de muis wordt omcirkeld. Klik op het tabblad “Home” in het gedeelte “Paragraph” op de knop “Frame”.Frame in Word invoegen Selecteer het frametype in het venster dat verschijnt. Als gevolg van deze acties ontvangt u tekst die is omgeven door een kader.
 2. Soms is het vereist dat de tekst op elke pagina van het document in een kader wordt ingesloten. Om dit te doen, klikt u op het tabblad “Home” in het blok “Paragraph” op het pictogram “Borders” en selecteert u “Borders and Shading”. Ga in het venster dat verschijnt naar het tabblad “Page border” en selecteer het type “Box”.Hoe een frame in ms Word in te voegen Selecteer de optie “Apply to: Whole document” voor elk vel van het te framen document. Nadat u op de knop “OK” heeft geklikt, wordt elk blad van het document ingelijst.

U kunt de kleur kiezen voor het frame, de breedte en andere parameters. Je kunt het volumineus maken of met een schaduw. Dit alles gebeurt op hetzelfde tabblad “Page” in het gedeelte “Borders and Shading”.

Het wordt aanbevolen alle manipulaties met de bestudeerde Word-functies uit te voeren op kopieën van documenten. Het gewenste resultaat wordt mogelijk niet onmiddellijk verkregen, dus het risico bestaat dat u de originele tekstopmaakoptie verliest als u het originele bestand niet ongewijzigd laat. Vergeet tegelijkertijd niet om regelmatig verwijderen van dubbele  met behulp van speciale programma’s of handmatig.